TOSHIVINA

Điện thoại: 0913 358 335 – Email: congluong.ihome@gmail.com

NG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VIỆT NHẬT

Toshivina bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, mục tiêu đóng góp cho xã hội Việt Nam thông qua các hoạt động từ nghiên cứu và phát triển, sản xuất, phân phối và bán hàng cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội.