CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TƯ VIỆT NHẬT

Địa chỉ: 106 Dương Cát Lợi, H. Nhà Bè, TP. HCM
Điện thoại: 0913 358 335
Email: congluong.ihome@gmail.com

Website: www.toshivina.vn